Grootschalige residentie op kuststrook De Panne

In ons land is er grote weerstand tegen het bebouwen van de kuststrook, bij onze zuiderburen denken ze daar iets anders over. In de Belgische badplaats De Panne bouwen ze vrolijk aan het zoveelste grootschalig appartementencomplex, pal aan de kust.

In totaal biedt het complex straks plaats aan 60 rust- en verzorgtehuizen en 107 assistentiewoningen. Het ontwerp van architectenbureau PVL omvat verder ook nog gemeenschapsvoorzieningen en een ondergrondse parkeergarage voor maximaal comfort.

De architect heeft getracht de zanderige en glooiende duinomgeving voort te zetten in de architectuur en in de materiaalkeuze van het gebouw. Zo is gekozen voor gevels met een ruwe en zandkleurige gevelsteen, onderbroken door witte betonschijven die het gevelritme bepalen. Dankzij wijzigende diktes van deze schijven in combinatie met de verschillende verdiepingshoogtes ontstaat volgens de architect met een beetje inlevingsvermogen een sokkel, middenlijf en een hoed bij het hoofdvolume.

Daarnaast gaat grote aandacht uit naar het aspect duurzaamheid. Dat vertaalt zich naar hoge isolatiewaarden en een centrale klimaatbeheersing. Het zicht vanuit de kamers op de duinen en de zee is natuurlijk meesterlijk.